Retourbeleid

 

RETURN

info@popglory.nl

Onze polis duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

 

Alle in Europa geleverde producten kunnen worden terugbetaald, met uitzondering van die welke bij wet zijn uitgesloten en die een vermelding in die zin dragen, bijvoorbeeld producten die op verzoek van de Koper op maat zijn gemaakt. Om de verwerking van retourzendingen en omruilingen te vergemakkelijken, moet de Klant eerst een verzoek tot retourzending of omruiling indienen op de site via de rubriek "contact". Indien het verzoek door de Onderneming wordt gevalideerd, ontvangt de Klant een e-mail met uitleg over de retourprocedure.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) worden terugbetaald. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
De terug te zenden producten moeten per pakket worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat, nieuw, niet gedragen, niet gebruikt (verpakking, accessoires, ...)
De terugzending geschiedt op risico van de Klant, deze dient een bewijs van terugzending te bewaren. De klant is vrij in de keuze van de verzendingswijze, maar de Verkoper raadt aan de producten terug te sturen via Colissimo.
Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de Verkoper de verschuldigde bedragen terugbetalen binnen een maximum van vijftien (15) dagen vanaf de datum van ontvangst door de Verkoper. Indien een klant voor terugbetaling heeft gekozen, wordt het terug te betalen bedrag gecrediteerd op de bankrekening van de klant via de betaalmethode die bij de bestelling is gebruikt. Als de Klant voor een creditnota heeft gekozen, stuurt de Onderneming hem per e-mail een tegoedbon voor het bedrag van de retourzending.
In geval van een aan de Vennootschap toe te schrijven fout, zoals een defect artikel of een fout bij de voorbereiding van de bestelling, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het defecte artikel of de foutieve bestelling op eigen kosten terug te sturen binnen een week na ontvangst van de e-mail met de toestemming voor terugzending; na deze termijn wordt de terugzending als geannuleerd beschouwd en moet de Klant het product behouden. Bij ontvangst van het product behoudt de Onderneming zich het recht voor het defecte artikel en/of de fout in de bestelling te verifiëren en zal enkel overgaan tot de terugbetaling indien de fout haar toe te schrijven is. In geval van een gebrekkig product zal de Vennootschap bijvoorbeeld vaststellen dat het probleem verband houdt met de vervaardiging van het product zelf en niet met een eventueel gebruik door de klant of een probleem dat zich tijdens de levering heeft voorgedaan, in welk geval zij van elke aansprakelijkheid is ontheven. Indien daarentegen de fout van het bedrijf goed wordt opgemerkt, zal het bedrijf overgaan tot de volledige terugbetaling van de kosten van de klant, namelijk de prijs van het product, de kosten van levering en de kosten van terugzending op vertoon van de factuur van de transporteur.

 
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.


* Elk artikel dat niet in zijn originele staat is, beschadigd is, of onderdelen mist om redenen die niet te wijten zijn aan een fout van onze kant.

* Elk artikel dat meer dan 14 dagen na levering wordt teruggestuurd.


Restituties (indien van toepassing).

Zodra wij het geretourneerde artikel hebben ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst. Wij zullen u ook op de hoogte brengen van ons besluit om uw verzoek goed te keuren of af te wijzen.

Als uw verzoek wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen enkele dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze gestort.Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing).

Indien u uw terugbetaling nog niet hebt ontvangen, gelieve dan eerst uw bankrekening te controleren.

Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, want er kan een vertraging optreden voordat uw restitutie officieel wordt verzonden.

Neem dan contact op met uw bank. Er is vaak een verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt verzonden.

Als u na het voltooien van al deze stappen nog geen terugbetaling hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via

info@popglory.nl

Items te koop (indien van toepassing)

Alleen artikelen tegen normale prijzen komen in aanmerking voor restitutie. Helaas kunnen artikelen in de uitverkoop niet worden terugbetaald.


Omruilingen (indien van toepassing)

Wij vervangen een artikel alleen als het defect of beschadigd is. In dit geval kunt u het artikel ruilen voor hetzelfde artikel door een e-mail te sturen naar info@popglory.nl